คลิปตัวอย่าง Super Street Fighter IV : Juri VS T.Hawk

เป็นคลิปมาจากงาน present ของทาง Capcom ครับ จากคลิปนี้ก็ได้เห็นท่าต่างๆ พอสมควรรวมถึงได้เห็น Ultra Combo ของทั้งสองตัวละครด้วย

Update: Capcom ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาคนี้ว่าจะไม่ลงเครื่องอาเขตครับ

Source: Kotaku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *