Bioshock ในรูปแบบนิทานก่อนนอน

Once upon a pixel ตอนล่าสุด นำ Bioshock มาเล่าในรูปแบบของนิทานก่อนนอนครับ (ในนี้เนื้อหาค่อนข้างสปอยนะครับ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เล่น)

Source : Gametrailers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *