Modern Warfare 2 เวอร์ชั่นพีซีจะวางจำหน่ายในวันที่ 24 พฤศจิกายน

modernwarfare23

Modern Warfare 2 มีกำหนดการวางจำหน่ายบนเครื่องคอนโซลและพีซีในวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้ตามกำหนดเดิม แต่เนื่องด้วยจากรายงานของ Electronic Theatre กล่าวว่าสินค้าในเวอร์ชั่นพีซีอาจจะมาล่าช้ากว่าเดิมเล็กน้อย จนทำให้ต้องวางจำหน่ายในวันที่ 24 พฤศจิกายนแทน

สื่อต่างประเทศต่างให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวนี้คือตอนนี้ทาง Activision ต้องรับภาระในการปล่อยเกมออกสู่ตลาดพร้อมกันถึงสามเครื่อง ดังนั้นปัญหาในการผลิตอาจเกิดขึ้น ทำให้ไม่สามารถวางจำหน่ายได้ทัน สุดท้าย Activision จึงอาจที่จะเลือกเครื่องพีซีเป็นแพะรับบาป โดยการเลื่อนการวางจำหน่ายแทน เพื่อให้คอนโซลอีกสองเครื่องมีสินค้าป้อนตลาดอย่างเพียงพอ

Source: VG247

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *