Modern Warfare 2 ถูกจัดให้อยู่ในเรต 18 ปีขึ้นไป

500x_modernwarfare221

The British Board of Film Classification ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ rating ในประเทศอังกฤษได้จัดเรตของ Modern Warfare 2 ไว้ในเรต 18 ปีขึ้นไป ซึ่งหมายความว่าภาคนี้จะเป็นภาคแรกของเกม Call of Duty ที่จะได้รับการจัดเรตให้อยู่ในเรต 18+

จากผลการตรวจสอบของหน่วยงานนั้น เนื้อหาของเกมนั้นผ่านการทดสอบทุกอย่างโดยไม่มีตัดทอน นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือภาคนี้ทาง BBFC ไม่ได้ระบุชื่อ Call of Duty นำหน้าแต่อย่างใด

สำหรับการจัดเรตครั้งนี้อาจทำให้จำนวนลูกค้าในกลุ่มลดน้อยลง เนื่องจากเรตที่ถูกขยับขึ้นไป แต่ก็คิดว่าอาจจะไม่มีผลอะไรมากนัก

Source: Eurogamer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *