Football Hero

จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อเกมกีตาร์ ฮีโร่ เกมดนตรีที่เรารู้จักกันดีนั้นถูกควบคุมโดยลูกฟุตบอล แทนที่จะเป็นจอยกีตาร์ ดูได้จากวิดีโอด้านบนเลยครับ 🙂

Source: Gizmodo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *