Final Fantasy XIII เวอร์ชั่นอังกฤษวางจำหน่าย 9 มีนาคมปีหน้า

final_fantasy_xiii

ในขณะที่เหลือเวลาอีกแค่เดือนเดียว ชาว PS3 ก็จะได้เล่น Final Fantasy XIII เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นกันแล้ว (ออกวางจำหน่าย 17 ธันวาคม) ตอนนี้ทาง Square Enix ก็ออกมาประกาศวันวางจำหน่ายเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะออกวางจำหน่ายสองภูมิภาคพร้อมกันเลยคือในอเมริกาและยุโรป โดยจะออกวางจำหน่ายวันที่ 9 มีนาคมปีหน้าครับ และจะออกวางจำหน่ายพร้อมกันทั้งเครื่อง PS3 และ Xbox 360 อีกต่างหาก

Source: Kotaku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *