Infinity Ward สั่งแบนคนโกง Modern Warfare 2

modernwarfare 2

จากที่ก่อนหน้านี้ได้มีแฮกเกอร์จำนวนหนึ่งได้ทำการแฮ็ก Modern Warfare 2 เวอร์ชั่นพีซีจนสามารถใช้งาน console ของเกมรวมถึงใช้งาน Dedicated Server ได้ด้วย ก็มีผลกระทบตามมาส่วนหนึ่งคือจะมีผู้เล่นที่นำช่องทางนี้ไปใช้ในการโกงเกมจนได้ จนสุดท้าย Robert Bowling หนึ่งในทีมงานของ Infinity Ward ประกาศว่าได้แบนผู้เล่นไปแล้วกว่า 2500 คน และอาจจะมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ หากยังมีการโกงต่อไป

Source: VG247

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *