Harddisk 3TB จาก Seagate มาแน่ปีนี้

วันนี้ทาง Seagate ผู้ผลิต harddisk ที่เรารู้จักกันดีได้ออกมาประกาศแล้วว่าจะเดินสายการผลิต harddisk ในระดับความจุ 3 TB เป็นเจ้าแรกของโลก ด้วย harddisk ในโมเดลรักษ์โลก (green) ที่จะทำงานในความเร็วที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ระหว่าง 5900 รอบจนถึง 7200 รอบต่อนาที และจะใช้เทคโนโลยีในการผลิตเดียวกันกับ harddisk โมเดล 2 TB ที่ออกมาก่อนหน้านี้ ฉะนั้นราคาไม่ต้องพูดถึงตอนออกมาใหม่ๆ คงแพงหูฉี่แน่นอน และสำหรับการก้าวข้ามระดับ 2 TB ไปนี้ก็มีปัญหาอีกแบบหนึ่งรออยู่คือระบบปฏิบัติการ 32 bit เก่าๆ อย่างเช่น Windows XP ก็จะไม่สามารถ boot ด้วยฮาร์ดดิสก์ลูกนี้ได้ด้วยข้อจำกัดของการอ้าง address ของระบบ partition แบบ 32 bit นั่นเอง (เรียกว่าใครอยากจะใช้ harddisk ที่มีขนาดเกิน 2 TB คุณก็ต้องขยับไปใช้ Windows Vista 64 bit หรือไม่ก็ Windows 7 64 bit เสียก่อนจึงจะสามารถบูทได้ นี่ยังไม่รวมถึงตัว mainboard ที่ต้องมีส่วนที่เรียกว่า UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) รองรับไว้เพื่อช่วยในการ boot ด้วย เรียกว่าการขยับข้ามไประดับ 3 TB ครั้งนี้ทั้งฝั่ง hardware และ software ต้องมีการปรับเปลี่ยนกันยกใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวครับ

Source: FudZilla

One Reply to “Harddisk 3TB จาก Seagate มาแน่ปีนี้”

  1. Pingback: Duocore.tv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *