AMD Hondo ก็รองรับ Windows 8 เท่านั้นเช่นกัน (เฉพาะช่วงแรก)

มาถึงข่าวจากฝั่ง AMD ที่กำลังไล่ตาม Intel อยู่บ้าง ซึ่งทาง AMD ก็ทำซีพียูสำหรับ tablet ออกมาเช่นกันในรหัสว่า “Hondo” ซึ่งทาง AMD ก็ออกมาให้ข่าวที่เหมือนจะแตกต่างกับทาง Intel ที่ออกมาให้ข่าวว่า Clover Trail ไม่รองรับ Linux ไปคนละแบบ

โดยการให้ข่าวที่ผมว่านั่นก็คือ AMD Hondo จะรองรับเฉพาะ Windows 8 เท่านั้นในช่วงแรกของการวางจำหน่าย เหตุผลที่เป็นเช่นนี้ก็ไม่ใช่ว่าอะไรแต่ทาง AMD ขอเวลาสักพักในการที่จะทำให้ Linux นั้นสามารถที่จะลงใช้งานใน tablet ที่ใช้ AMD Hondo แต่ Linux ที่ว่านี่ก็ไม่ได้หมายถึง Android เพราะทาง AMD แจ้งมาแล้วว่าขณะนี้ยังไม่สนใจที่จะไปทำตลาดให้กับทาง Android ที่ตอนนี้ก็มีซีพียูเจ้าที่อย่าง ARM อยู่แล้ว เรียกว่าอยู่ในสิ่งที่ตัวเองถนัดจะดีกว่าว่างั้น

Source: The Inquirer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *