Sony โชว์ต้นแบบ e-paper ขนาดเท่า A4

อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจจาก Sony เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา Sony โชว์ต้นแบบของ e-reader ที่น่าสามารถใช้ปากกาเขียนลงไปบนหน้าจอได้ทันที และมีความละเอียด 1200*1600 ขนาดเท่ากระดาษ A4 จริง (หากตีเป็นขนาดจอก็ประมาณ 13.3 นิ้ว) โดยหน้าจอสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วตอบสนองต่อสิ่งที่เราเขียนลงไปได้ทันที นับว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจอย่างมาก

หากเราสังเกตจากวิดีโอข้างล่างแล้วจะพบว่าน้ำหนักนั้นไม่น่าจะเป็นอุปสรรคอะไร เพราะสามารถถือมือเดียวได้อย่างสบายๆ Sony กล่าวว่าจะเอา e-reader รุ่นนี้นำร่องใช้ในสามมหาวิทยาลัยดังก่อนที่จะมีการผลิตเพื่อขายจริงก่อนปลายปีนี้

 

เอาเป็นว่าหากราคาไม่ได้สูงทะลุเพดานนั้นคงจะขายดีเป็นแน่แท้

Source: Geek.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *