วิธีตั้งเวลาและวันที่ บน raspberry pi หรือ linux

วิธีตั้งค่าวันที่ใน raspberry pi ปกติแล้วหากเราเข้าไปในเดสก์ทอปโดยตรง หากกดตรงนาฬิกาตรงมุมจอ จะพบว่าไม่สามารถตั้งค่าได้ง่าย ๆ แต่บนลินุกซ์นั้นง่ายนิดเดียว คือหันไปใช้ command line ซะ

วิธีตั้งค่าวันที่ก็แค่เปิด terminal ขึ้นมา และใช้คำสั่ง sudo date -s “วันและเวลาที่ต้องการ” เช่น

sudo date -s “14:00 1 APR 2016”

คือการตั้งวันที่ไปเป็นวันที่ 1 เมษายน 2016 เวลาบ่ายสองตรง โดยเราไม่จำเป็นต้องพิมพ์เต็มรูปแบบก็ได้ เช่นหากต้องการตั้งแค่เวลาอย่างเดียว (ไม่ตั้งวันที่) ก็สามารถใส่เวลาเพียงอย่างเดียวได้เช่นเดียวกัน

ระยะหลังผมต้องใช้คำสั่งนี้บ่อยขึ้น เพราะเจ้า raspberry pi ที่ใช้อยู่เมื่อไฟดับแล้วติดขึ้นมาใหม่ มักเริ่มมีปัญหาไม่ค่อย sync เวลากับ server หรือ sync แล้วดันโซนไม่ตรง (ทั้ง ๆ ที่ตั้งค่าผ่าน config ปกติทุกอย่าง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *