Nero 9 Free version

แน่นอนว่าหลายๆ คนที่ชอบไรท์ CD, DVD เป็นชีวิตจิตใจคงจะไ่ม่มีใครไม่รู้จักโปรแกรม Nero Burning Rom แน่นอน ซึ่งปกติแล้วโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ต้องเสียเงินใช้งาน แต่ในตอนนี้ทาง Ahead ได้มีเวอร์ชั่นพิเศษออกมาคือเวอร์ชั่น 9 แบบฟรี ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัว Smartstart ซึ่งสามารถใช้งานได้ในระดับเบื้องต้นครับ ฟีเจอร์ที่ใช้งานแบบเชิงลึกยังคงต้องเสียเงินซื้ออยู่ดี ใครสนใจก็เข้าไปโหลดกันไ้ด้จากลิงก์ที่มาครับ

Source : PC World

nero9free

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *