RIBA หุ่นยนต์พยาบาล

RIBA ย่อมาจาก Robot for Interactive Body Assistance ซึ่งเป็นหุ่นยนต์วิจัยโดย Japan’s Institute of Physical and Chemical Research เพื่อช่วยพยาบาลในการอุ้มผู้ป่วยจากรถเข็นลงสู่เตียง ลักษณะนั้นออกแบบมาเป็นพยาบาลหมีน้อยน่ารัก โดยมีแขนกลนุ่มๆ สองข้างไว้ประคองผู้ป่วย เหตุนึงที่มีการวิจัยหุ่นตัวนี้ขึ้นมาเนื่องจากในปัจจุบันนั้นพยาบาลในญี่ปุ่นเริ่มขาดแคลนเนื่องจากการขยายตัวของประชากรที่มากขึ้น และคนเก่าๆ ที่มีก็เริ่มแก่ลงไปเรื่อยๆ โดยหุ่นตัวนี้ทางผู้สร้างมีแผนที่จะนำมาใช้ในโรงพยาบาลอีกห้าปีข้างหน้าครับ

Source : Pinktentacle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *