C&C 4 ได้ชื่อภาคแล้ว

เป็นที่รู้ๆ กันว่า C&C (Command&Conquer) ภาค 4 นี้จะเป็นภาคจบของตระกูล Tiberian สุดท้ายหลังจากที่แฟนๆ ได้เสนอแนะเข้าไปในเว็บไซต์ commandandconquer.com นั้นก็ได้ชื่อภาคออกมาแล้ว โดยภาคนี้จะมีชือว่า Tiberian Twilight ครับผม

Command & Conquer Tiberian Twilight มีกำหนดการวางจำหน่ายในปีหน้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *