ยอดขายเครื่องเกมในประเทศญี่ปุ่นวันที่ 23-30 สิงหาคม 2552

console chart 30 aug 2009

สัปดาห์นี้มีเครื่องที่มียอดขายเพิ่มขึ้นสองเครื่องคือ Xbox 360 และ DSi ครับ ส่วนยอดขายเครื่องที่ดูน่าตกใจคือ PS3 ที่ยอดขายหล่นไปอยู่เพียงพันต้นๆ เท่านั้นเนื่องจากผู้คนหลายๆ คนยังรอ PS3 Slim นั่นเองครับ

Source : Media Create

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *