Windows 7 Recovery Disc เครื่องมือสำคัญที่ควรมีไว้

windows-7-recovery-disc-1

Windows 7 Recovery Disc เป็นแผ่นที่มีความสามารถในการกู้คืนระบบได้หลายอย่าง เช่นหากมีไฟล์สำคัญที่ใช้ในการบูทหายไป หรือเกิดอาการ corrupt ขึ้นมาก็สามารถใช้แผ่นนี้แก้ไขได้ นอกจากนี้ยังจะสามารถใช้ system restore เพื่อย้อนเวลาเครื่องคอมพิวเตอร์กลับไปก่อนหน้าที่จะเกิดปัญหาได้อีกด้วย

สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ที่มาครับ

Source: Cybernetnews

One Reply to “Windows 7 Recovery Disc เครื่องมือสำคัญที่ควรมีไว้”

  1. ดาวโหลด ไปแล้วคับ … แล้วมันใช้ยังไง ครับ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *