Glorious Days Project by Nikon D300s

Mark Watson ช่างภาพกีฬา extreme และพรีเซ็นเตอร์ของทาง Nikon ได้สร้างผลงานชิ้นใหม่ของเขาเองด้วยการนำกล้องรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Nikon D300s พร้อมเลนส์ตาปลาขนาด 10.5mm เพื่อถ่ายวิดีโอ ติดไปบนเครื่องร่อน hang glider ของ Jonny Durand นักกีฬาผาดโผนที่จะใช้เครื่องของเขาบินในงาน Glorious Days Project ของทาง Red Bull ซึ่งจะเป็นการบินโดยใช้เครื่องร่อนเหนือเมฆเป็นครั้งแรก ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็ดูน่าทึ่งมากทีเดียวครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *