Shigeru Miyamoto กำลังทำเกมเกี่ยวกับแมว ?

shigeru miyamoto

Shigeru Miyamoto  นักออกแบบเกมชื่อดัง อาจจะกำลังทำเกมใหม่ที่เกี่ยวกับแมวอยู่ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้ให้สัมภาษณ์ในงานพรีเซนต์สำหรับนักลงทุนในเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาว่า “Also, I’ve recently been caring for cats. That is all.” (เป็นบทความที่แปลมาจากภาษาญี่ปุ่นในช่วงการตอบคำถาม) นอกจากนี้ Satoru Iwata ยังเสริมอีกว่า “He just gave a big hint.” แบบนี้ไม่เรียกว่ากำลังทำอยู่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วครับ

เกมเกี่ยวกับแมวที่ว่า อาจจะเป็น Nintencats ก็เป็นได้ หลังจากที่ออก Nintendogs ออกมาแล้วทำยอดขายได้อย่างถล่มทลาย

Source: VG247

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *