TorchED เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว

torchlight

Runic Games ผู้พัฒนาเกม Torchlight ได้เปิดให้ดาวน์โหลดเครื่องมือพัฒนาม็อด TorchED ออกมาแล้ว โดยผู้ที่โหลดไปใช้งานนั้นสามารถแก้ไขและสร้างม็อดของตัวเองขึ้นมาได้ ซึ่งผู้ใช้จะสามารถแก้ไขได้หลายอย่างตั้งแต่ฉาก สกิล รวมไปถึงเควส ซึ่งทาง Runic Games ก็ได้เพิ่มเติมเคล็ดลับในการสร้างเพิ่มเติมให้อ่านกันสำหรับผู้สนใจอีกด้วย

ใครสนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ด้านล่างครับ

– Torchlight Preditor Mod Tools (383 MB)

Source: Joystiq

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *