Windows 7 บน netbook แบทฯหมดเร็วกว่า Windows XP

windows 7 netbook

เป็นรายงานจากทางเว็บไซต์ laptopmag ที่มีการรายงานว่า การใช้งาน Windows 7 บนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเน็ตบุ๊คนั้นจะสามารถทำงานได้ในระยะเวลาที่น้อยกว่า Windows 7 เฉลี่ยแล้วประมาณ 47 นาที ซึ่งเวลาที่ใช้งานได้ในแต่ละรุ่นนั้นก็จะแตกต่างกันไป ซึ่งทางนั้นเขาก็คิดกันว่า ฟีเจอร์ Aero นี่แหละคือตัวที่ทำให้เน็ตบุ๊คกินแบตเตอรี่มากขึ้น

Source: Laptopmag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *