Nintendo หวังเซอร์ไพรส์แฟนๆ Zelda ในงาน E3 2010

Concept Art ของ The Legend of Zelda ภาคล่าสุด
Concept Art ของ The Legend of Zelda ภาคล่าสุด

Eiji Aonuma โปรดิวเซอร์ของเกมซีรี่ส์ The Legend of Zelda ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Official Nintendo Magazine ว่านินเทนโดหวังที่จะเซอร์ไพรส์แฟนๆ เซลด้าในงาน E3 ปีหน้าด้วยเซลด้าภาคใหม่

Aonuma กล่าวว่าขณะนี้ทีมงานกำลังลองโครงสร้างของเกมใหม่ๆ ซึ่งในปีนี้ Shigeru Miyamoto ก็ได้เกริ่นๆ ไว้ในงาน E3 ไว้แล้วในรูปแบบของ Concept Art (รูปด้านบน) นอกจากนี้ Aonuma ยังกล่าวอีกว่าเขาเห็นด้วยกับ Miyamoto ที่กล่าวว่า “ถ้าเรายังอยู่กับโครงสร้างเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า แฟนๆ ของเซลด้าที่ติดตามมาเนิ่นนานก็จะไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรใหม่ๆ เลย”

แน่นอนว่า The Legend of Zelda ภาคใหม่นี้จะใช้ประโยชน์ของ Wii Motion Plus อย่างแน่นอน และอาจจะใช้ประโยชน์ของ Wii Vitality Sensor อีกตัวก็ได้ใครจะไปรู้ แต่ที่รู้ๆ E3 ปีหน้าถือว่าเป็นปีที่น่าสนใจมากของนินเทนโดครับ

Source: Kotaku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *