Eyefinity Experience Tool

เทคโนโลยี Eyefinity เป็นเทคโนโลยีการแสดงหลายจอของทาง ATI ที่จะทำให้ผู้เล่นสามารถต่อจ่อเพื่อขยายมุมมองในการเล่นเกมได้ หลายคนก็อาจจะอยากทราบว่าหากเรานำเกมที่อยากเล่นไปต่อโดยใช้เทคโนโลยีนี้จะให้ภาพและมุมมองออกมาแบบไหน วันนี้ AMD ได้ออกเครื่องมือบนเว็บอย่าง Eyefinity Experience Tool ออกมาให้ทดลองใช้กันแล้วผ่านเว็บ ถ้าอยากเห็นว่ามุมมองของความละเอียดระดับ 6060×1200 ต่างกับ 1920×1200 ยังไงก็ลองคลิกเข้าไปดูได้เลย

Eyefinity Experience Tool (AMD)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *